Sledování času aplikací

Keyturion monitorovací software pro Windows umožňuje sledovat používání aplikací, abyste přesně věděli, kdy uživatel aplikaci otevírá a jak dlouho ji používá. To má několik případů použití. Například se můžete chtít ujistit, že zaměstnanec je produktivní, takže pokud v aplikaci tráví neúměrně mnoho času v porovnání s množstvím přidělené práce, můžete získat určitý přehled o tom, jak tráví svůj čas. Proto společnost Keyturion klade důraz nejen na sledování toho, jaká aplikace je spuštěna, ale také na to, jak dlouho uživatel v dané aplikaci tráví, což vám poskytne více dat, se kterými můžete pracovat a získat tak hlubší vhled do monitorování.

Sledování doby trvání a třídění

Being able to track how long an application in Windows system is being used for is a critical feature. Keyturion is advanced employee monitoring, parental control and PC spy software so you’ll be able to see a list of all of the applications a user has launched, and the duration of their use. This means that on any given day, you’ll be able to compare the time allocation a user has on several different applications. This has several purposes. If you have a record of how the user spends their time, then you will be able to see any unusual activity, where more time is given to one application over the other. This can clue you into a user’s intentions or activity.

To je užitečné i z hlediska produktivity. Budete schopni zjistit, zda uživatel špatně rozděluje svůj čas nebo zda některé programy ve skutečnosti neztrácejí čas. Pokud řídíte tým, získáte tak lepší představu o tom, jak můžete zlepšit pracovní postupy a procesy ve vaší organizaci. Můžete také použít funkci statistiky pro podrobnější přehled o tom, jak je čas alokován do jednoho konkrétního programu.

With Keyturion Pro, you’ll have even more powerful productivity tools at your disposal. You’ll be able to view exactly how much time was spent idle on an application, the ratio of idle time to active time and see how users stack up to one another in terms of these stats.

Používání aplikace Alert

Používání některých aplikací lze nakonfigurovat tak, aby vyvolalo upozornění. Toto upozornění může být zasláno přímo na váš e-mail. Používání aplikací může také spustit funkci Keyturion, která začne pořizovat snímky obrazovky s akcemi uživatele.

Toho lze využít různými způsoby. Pokud vaše organizace používá určitou aplikaci, kterou mohou uživatelé snadno zneužít, můžete pečlivě sledovat, jak tito uživatelé s programem pracují. S nástrojem Keyturion budete moci nastavit vlastní systém upozornění a monitorování tak, aby v okamžiku, kdy uživatel spustí tuto citlivou aplikaci, bylo jeho používání sledováno prostřednictvím snímku obrazovky a odesláno vám e-mailem, abyste mohli situaci podrobněji sledovat.

KeyTurion
cs_CZ