Sledování času aplikací

Keyturion monitorovací software pro Windows umožňuje sledovat používání aplikací, abyste přesně věděli, kdy uživatel aplikaci otevírá a jak dlouho ji používá. To má několik případů použití. Například se můžete chtít ujistit, že zaměstnanec je produktivní, takže pokud v aplikaci tráví neúměrně mnoho času v porovnání s množstvím přidělené práce, můžete získat určitý přehled o tom, jak tráví svůj čas. Proto společnost Keyturion klade důraz nejen na sledování toho, jaká aplikace je spuštěna, ale také na to, jak dlouho uživatel v dané aplikaci tráví, což vám poskytne více dat, se kterými můžete pracovat a získat tak hlubší vhled do monitorování.

Sledování doby trvání a třídění

Možnost sledovat, jak dlouho aplikace v systému Windows se používá, je rozhodujícím prvkem. Budete moci zobrazit seznam všech aplikací, které uživatel spustil, a dobu jejich používání. To znamená, že v daný den budete moci porovnat časový příděl, který uživatel strávil v několika různých aplikacích. To má několik účelů. Pokud budete mít záznam o tom, jak uživatel tráví svůj čas, budete moci zjistit případné neobvyklé aktivity, kdy je jedné aplikaci věnováno více času než druhé. To vám může napovědět o záměrech nebo činnosti uživatele.

To je užitečné i z hlediska produktivity. Budete schopni zjistit, zda uživatel špatně rozděluje svůj čas nebo zda některé programy ve skutečnosti neztrácejí čas. Pokud řídíte tým, získáte tak lepší představu o tom, jak můžete zlepšit pracovní postupy a procesy ve vaší organizaci. Můžete také použít funkci statistiky pro podrobnější přehled o tom, jak je čas alokován do jednoho konkrétního programu.

S nástrojem Keyturion Pro budete mít k dispozici ještě výkonnější nástroje pro zvýšení produktivity. Budete si moci přesně zobrazit, kolik času bylo v aplikaci stráveno nečinností, poměr nečinnosti a aktivního času a zjistit, jak si uživatelé v těchto statistikách stojí mezi sebou.

Používání aplikace Alert

Používání některých aplikací lze nakonfigurovat tak, aby vyvolalo upozornění. Toto upozornění může být zasláno přímo na váš e-mail. Používání aplikací může také spustit funkci Keyturion, která začne pořizovat snímky obrazovky s akcemi uživatele.

Toho lze využít různými způsoby. Pokud vaše organizace používá určitou aplikaci, kterou mohou uživatelé snadno zneužít, můžete pečlivě sledovat, jak tito uživatelé s programem pracují. S nástrojem Keyturion budete moci nastavit vlastní systém upozornění a monitorování tak, aby v okamžiku, kdy uživatel spustí tuto citlivou aplikaci, bylo jeho používání sledováno prostřednictvím snímku obrazovky a odesláno vám e-mailem, abyste mohli situaci podrobněji sledovat.

KeyTurion
cs_CZ