Zásady ochrany osobních údajů

Úvod
Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout informace o zpracování osobních údajů.
Tímto plníme své povinnosti vyplývající z obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU-GDPR, EU 2016/679), zejména z článků 13 a 14 a čl. 26 odst. 2.
V tomto dokumentu vysvětlujeme, jak používáme soubory cookie a nástroje pro analýzu dat na našich webových stránkách a v našich produktech a službách.
Tyto zásady ochrany osobních údajů také popisují, jak nakládáme s údaji, které se mohou týkat osob (osobní údaje).

Vaše práva
V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva:
Právo na informace, omezení zpracování, opravu, výmaz a zapomenutí.
V případě dotazu na vaše osobní údaje se prosím obraťte na: administrator@keyturion.com.

Jaké osobní údaje shromažďujeme od lidí, kteří navštěvují naše webové stránky?

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budete požádáni o zadání e-mailové adresy.

Uživatelé, kteří se rozhodnou zakoupit náš software, musí uvést své celé jméno, adresu a platební údaje (např. číslo kreditní karty), aby mohli úspěšně zakoupit náš software. Tyto informace jsou získávány od společnosti PayPro Global, která zaznamenává a ukládá vaše platební údaje. Můžete si prohlédnout podmínky používání společnosti PayPro Global https://docs.payproglobal.com/documents/legal/termsAndConditions.pdf a zásady ochrany osobních údajů na adrese: https://docs.payproglobal.com/documents/legal/privacyPolicy.pdf
a pravidla GDPR https://docs.payproglobal.com/documents/legal/DataProcessingProvisionsGdpr.pdf

Kdy shromažďujeme informace?

Informace shromažďujeme, když si prohlížíte naše webové stránky (pro analýzu údajů o návštěvnosti), přihlásíte se k odběru newsletteru nebo zakoupíte náš software.

Pokud uživatel nainstaluje software KeyTurion a aktivuje licenci online prostřednictvím licenčního serveru keyturion.com, budou na licenční server odeslány následující informace: datum a čas pokusu o registraci licence, IP adresa, vypočtené hardwarové ID, sériové číslo licence. Údaje jsou shromažďovány v reálném čase v okamžiku, kdy se uživatel pokusí aktivovat licenci online, a pravidelně po aktivaci, dokud je KeyTurion spuštěn, za účelem kontroly platnosti licence. Nejsou odesílány žádné osobní identifikační údaje.

Jak vaše údaje používáme?

Shromažďujeme minimální údaje nezbytné pro proces aktivace softwaru a kontrolu platnosti licence.
Informace, které od vás získáme při registraci, nákupu, přihlášení k odběru newsletteru, odpovědi na průzkum nebo marketingové sdělení, při prohlížení webových stránek nebo používání některých dalších funkcí webu, můžeme použít následujícími způsoby:

- Poskytování potřebných služeb, jako je doručení licenčního klíče, obnovení ztraceného licenčního klíče, poskytování technické podpory, zasílání naléhavých oznámení na e-mailovou adresu.
- Přizpůsobení uživatelské zkušenosti a umožnění poskytování obsahu a nabídky produktů, které vás nejvíce zajímají.
- Zlepšení našich webových stránek, abychom vám mohli lépe sloužit.
- Abychom vám mohli lépe poskytovat služby a reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis.
- Pro správu soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu.
- zasílání pravidelných e-mailů týkajících se vaší objednávky nebo jiných produktů a služeb.
- Zasílání oznámení o aktualizacích, prodejích a dárcích KeyTurion.

Jak často posíláme e-maily předplatitelům KeyTurion?

Přesný počet vám nemůžeme poskytnout, ale jednou za čas vám zašleme oznámení o důležitých událostech, jako jsou aktualizace, prodeje, dárky, ankety nebo příspěvek na blogu.

Jak chráníme informace o návštěvnících?

Naše webové stránky jsou pravidelně kontrolovány na přítomnost bezpečnostních děr a známých zranitelností, aby byla vaše návštěva našich stránek co nejbezpečnější.
Vaše osobní údaje jsou uloženy za zabezpečenými sítěmi a má k nim přístup pouze omezený počet osob, které mají zvláštní přístupová práva k těmto systémům a jsou povinny zachovávat důvěrnost těchto informací. Kromě toho jsou všechny citlivé/úvěrové údaje, které poskytnete, šifrovány pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer).
Při zadávání, odesílání nebo přístupu uživatelů k jejich informacím uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů.
Všechny transakce jsou zpracovávány prostřednictvím poskytovatele brány a nejsou ukládány ani zpracovávány na našich serverech.
Záznamy o aktivaci licencí se na našich serverech uchovávají maximálně 365 dní.

Používáme soubory cookie?

Ano. Soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie nám například pomáhají zapamatovat si a zpracovat položky ve vašem nákupním košíku. Používají se také k tomu, aby nám pomohly pochopit vaše preference na základě předchozí nebo aktuální aktivity na webu, což nám umožňuje poskytovat vám lepší služby. Soubory cookie používáme také k tomu, abychom mohli shromažďovat souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje.
Soubory cookie používáme k:
- Pochopení a uložení preferencí uživatele pro budoucí návštěvy.
- Sledujte inzeráty.
- shromažďovat souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakcích s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme také využívat důvěryhodné služby třetích stran, které tyto informace sledují naším jménem.
Můžete si zvolit, zda vás počítač upozorní na každé odeslání souboru cookie, nebo zda chcete všechny soubory cookie vypnout. To provedete prostřednictvím nastavení prohlížeče (např. Internet Explorer). Každý prohlížeč se trochu liší, proto se podívejte do nabídky nápovědy svého prohlížeče, abyste zjistili správný způsob úpravy souborů cookie.
Pokud vypnete soubory cookie, budou některé funkce webových stránek deaktivovány. Může to mít vliv na uživatelský komfort, protože některé naše služby nebudou správně fungovat.
Je však možné zadávat objednávky s vypnutými soubory cookie.

Zveřejnění třetí stranou

Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám.

Odkazy třetích stran

Příležitostně můžeme podle našeho uvážení na naše webové stránky zařadit nebo nabízet produkty či služby třetích stran. Tyto stránky třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Proto neneseme žádnou odpovědnost za obsah a činnost těchto odkazovaných stránek. Přesto se snažíme chránit integritu našich stránek a uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu o těchto stránkách.

Google

Požadavky na službu Google Analytics a reklamu lze shrnout v Zásadách ochrany osobních údajů a reklamy společnosti Google. Jsou zavedeny s cílem poskytnout uživatelům pozitivní zkušenosti.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
Zásady reklamy: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
Službu Google AdSense jsme na našich stránkách zatím nepovolili, ale v budoucnu tak možná učiníme.

Tawk Live Chat
Používáme službu Live Chat, jejímž hostitelem je Tawk.to. Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde:
https://www.tawk.to/privacy-policy/

Kalifornský zákon o ochraně soukromí online

CalOPPA je prvním státním zákonem v zemi, který vyžaduje, aby komerční webové stránky a online služby zveřejňovaly zásady ochrany osobních údajů. Působnost zákona sahá daleko za hranice Kalifornie a vyžaduje, aby osoba nebo společnost ve Spojených státech (a pravděpodobně i na celém světě), která provozuje webové stránky shromažďující osobní údaje kalifornských spotřebitelů, zveřejnila na svých webových stránkách viditelně umístěné zásady ochrany osobních údajů, v nichž přesně uvede, jaké údaje shromažďuje a s jakými osobami je sdílí, a aby tyto zásady dodržovala. - Více informací naleznete na adrese:
http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Podle CalOPPA souhlasíme s následujícími podmínkami:
Uživatelé mohou navštívit naše stránky anonymně
Jakmile budou tyto zásady ochrany osobních údajů vytvořeny, přidáme na ně odkaz na naši domovskou stránku nebo minimálně na první významnou stránku po vstupu na naše webové stránky.
Odkaz na naše zásady ochrany osobních údajů obsahuje slovo "Ochrana osobních údajů" a lze jej snadno nalézt na výše uvedené stránce.
Uživatelé budou informováni o všech změnách zásad ochrany osobních údajů:
- Na naší stránce se zásadami ochrany osobních údajů
Uživatelé mohou měnit své osobní údaje:
- Chatováním s námi nebo zasláním lístku
Jak naše stránky zpracovávají signály nesledovat?
Ctíme signály nesledovat a nesledujeme, nevkládáme soubory cookie ani nepoužíváme reklamu, pokud je v prohlížeči nastaven mechanismus DNT (Do Not Track).
Umožňuje náš web sledování chování třetích stran?
Důležité je také poznamenat, že umožňujeme sledování chování třetích stran.

COPPA (zákon o ochraně soukromí dětí na internetu)

Pokud jde o shromažďování osobních údajů dětí mladších 13 let, zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) dává rodičům kontrolu. Federální obchodní komise, národní agentura pro ochranu spotřebitelů, prosazuje pravidlo COPPA, které stanoví, co musí provozovatelé webových stránek a online služeb udělat pro ochranu soukromí a bezpečnosti dětí na internetu.
Neprodáváme speciálně dětem mladším 13 let.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených informací.
Obrázek PP

našeho správce ochrany osobních údajů na adrese:
Obrázek PP

Spravedlivé informační postupy

Zásady spravedlivé informační praxe tvoří základ práva na ochranu soukromí ve Spojených státech a koncepty, které obsahují, sehrály významnou roli při vývoji zákonů na ochranu údajů po celém světě. Pochopení zásad spravedlivé informační praxe a jejich uplatňování je zásadní pro dodržování různých zákonů o ochraně osobních údajů, které chrání osobní údaje.
V případě, že dojde k porušení ochrany osobních údajů, přijmeme následující opatření, která budou v souladu s pravidly spravedlivého informování:
Uživatele budeme informovat e-mailem:
- Do 2 pracovních dnů
Uživatele budeme informovat prostřednictvím oznámení na webu:
- Do 2 pracovních dnů
Souhlasíme také se zásadou individuální nápravy, která vyžaduje, aby jednotlivci měli právo uplatňovat právně vymahatelná práva vůči shromažďovatelům a zpracovatelům údajů, kteří nedodržují zákon. Tato zásada vyžaduje nejen to, aby jednotlivci měli vymahatelná práva vůči uživatelům údajů, ale také to, aby se jednotlivci mohli obrátit na soud nebo vládní agenturu za účelem vyšetřování a/nebo stíhání nedodržování předpisů ze strany zpracovatelů údajů.

Zákon CAN SPAM

Zákon CAN-SPAM je zákon, který stanoví pravidla pro komerční e-maily, požadavky na obchodní sdělení, dává příjemcům právo na zastavení zasílání e-mailů a stanoví přísné sankce za jejich porušení.
Vaši e-mailovou adresu shromažďujeme za účelem:
- zasílání e-mailových zpráv našim odběratelům a klientům po provedení původní transakce.
V souladu se zákonem CANSPAM souhlasíme s následujícím:
- NEPOUŽÍVAT falešné nebo zavádějící předměty nebo e-mailové adresy.
- nějakým rozumným způsobem identifikovat zprávu jako reklamu.
- Uveďte fyzickou adresu sídla našeho podniku nebo provozovny.
- Sledování souladu s předpisy u služeb e-mailového marketingu třetích stran, pokud je používáte.
- Rychlé vyřizování žádostí o odhlášení/odhlášení odběru
- Umožnit uživatelům odhlásit se z odběru pomocí odkazu v dolní části každého e-mailu.

Pokud se kdykoli budete chtít odhlásit z odběru budoucích e-mailů, můžete.
- Postupujte podle pokynů v dolní části každého e-mailu.

cs_CZ