Toepassingen Tijdregistratie

Keyturion bewakingssoftware voor Windows kunt u het gebruik van applicaties bijhoudenzodat u precies weet wanneer een gebruiker een toepassing opent en hoe lang hij de toepassing gebruikt. Dit heeft verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld, u wilt er zeker van zijn dat een werknemer productief is, dus als hij onevenredig veel tijd in een applicatie doorbrengt in vergelijking met de hoeveelheid werk die hem is toegewezen, kunt u enig inzicht krijgen in hoe hij zijn tijd doorbrengt. Daarom legt Keyturion de nadruk niet alleen op het bijhouden van welke applicatie wordt gestart, maar ook op hoe lang een gebruiker in die applicatie doorbrengt, waardoor u meer gegevens krijgt om mee te werken voor een dieper inzicht in de monitoring.

Duur en sortering bijhouden

In staat zijn om bij te houden hoe lang een toepassing in Windows systeem wordt gebruikt is een essentiële functie. U kunt een lijst zien van alle toepassingen die een gebruiker heeft gestart, en de duur van hun gebruik. Dit betekent dat u op een willekeurige dag de tijdsbesteding van een gebruiker aan verschillende toepassingen kunt vergelijken. Dit heeft verschillende doelen. Als u bijhoudt hoe de gebruiker zijn tijd besteedt, kunt u ongewone activiteiten zien, waarbij meer tijd wordt besteed aan de ene toepassing dan aan de andere. Dit kan een aanwijzing zijn voor de bedoelingen of activiteiten van een gebruiker.

Dit is ook nuttig voor de productiviteit. U kunt zien of een gebruiker zijn tijd verkeerd besteedt, of dat bepaalde programma's juist tijdverlies veroorzaken. Als u een team leidt, geeft dit u een beter idee van hoe u de workflow en processen van uw organisatie kunt verbeteren. U kunt ook de statistiekenfunctie gebruiken voor een gedetailleerder beeld van de tijdsbesteding in een bepaalde software.

Met Keyturion Pro beschikt u over nog krachtigere productiviteitstools. U kunt precies zien hoeveel tijd inactief is besteed aan een toepassing, de verhouding tussen inactieve en actieve tijd en hoe gebruikers zich verhouden tot elkaar wat betreft deze statistieken.

Gebruik van waarschuwingsapplicaties

Het gebruik van bepaalde toepassingen kan worden geconfigureerd om een waarschuwing te activeren. Deze waarschuwing kan direct naar uw e-mail worden gestuurd. Het gebruik van toepassingen kan Keyturion ook aanzetten tot het maken van screenshots van de handelingen van de gebruiker.

Dit kan op verschillende manieren worden gebruikt. Als uw organisatie een bepaalde toepassing gebruikt die gemakkelijk door gebruikers kan worden misbruikt, dan wilt u misschien nauwlettend in de gaten houden hoe die gebruikers met het programma omgaan. Met Keyturion kunt u een aangepast waarschuwings- en bewakingssysteem instellen, zodat zodra een gebruiker deze gevoelige toepassing start, het gebruik ervan wordt bijgehouden via een schermafdruk en naar u wordt verzonden via e-mail, zodat u de situatie beter in de gaten kunt houden.

KeyTurion
nl_NL