Toepassingen Tijdregistratie

Keyturion bewakingssoftware voor Windows kunt u het gebruik van applicaties bijhoudenzodat u precies weet wanneer een gebruiker een toepassing opent en hoe lang hij de toepassing gebruikt. Dit heeft verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld, u wilt er zeker van zijn dat een werknemer productief is, dus als hij onevenredig veel tijd in een applicatie doorbrengt in vergelijking met de hoeveelheid werk die hem is toegewezen, kunt u enig inzicht krijgen in hoe hij zijn tijd doorbrengt. Daarom legt Keyturion de nadruk niet alleen op het bijhouden van welke applicatie wordt gestart, maar ook op hoe lang een gebruiker in die applicatie doorbrengt, waardoor u meer gegevens krijgt om mee te werken voor een dieper inzicht in de monitoring.

Duur en sortering bijhouden

De mogelijkheid om bij te houden hoe lang een toepassing in Windows wordt gebruikt, is een essentiële functie. Keyturion is geavanceerd Software voor het monitoren van werknemers voor WindowsDe software voor ouderlijk toezicht en pc-spionage stelt je in staat om een lijst te zien van alle applicaties die een gebruiker heeft gestart en de duur van hun gebruik. Dit betekent dat je op een willekeurige dag kunt vergelijken hoeveel tijd een gebruiker aan verschillende applicaties heeft besteed. Dit heeft verschillende doelen. Als je bijhoudt hoe de gebruiker zijn tijd besteedt, dan kun je ongebruikelijke activiteiten zien, waarbij meer tijd wordt besteed aan de ene applicatie dan aan de andere. Dit kan je een aanwijzing geven over de intenties of activiteiten van een gebruiker.

Dit is ook nuttig voor de productiviteit. U kunt zien of een gebruiker zijn tijd verkeerd besteedt, of dat bepaalde programma's juist tijdverlies veroorzaken. Als u een team leidt, geeft dit u een beter idee van hoe u de workflow en processen van uw organisatie kunt verbeteren. U kunt ook de statistiekenfunctie gebruiken voor een gedetailleerder beeld van de tijdsbesteding in een bepaalde software.

Met Keyturion Pro personeelsmonitoring software heb je nog krachtigere productiviteitstools tot je beschikking. Je kunt precies zien hoeveel tijd er inactief is besteed aan een applicatie, de verhouding tussen inactieve en actieve tijd en je kunt zien hoe gebruikers zich tot elkaar verhouden wat betreft deze statistieken.

Gebruik van waarschuwingsapplicaties

Het gebruik van bepaalde toepassingen kan worden geconfigureerd om een waarschuwing te activeren. Deze waarschuwing kan direct naar uw e-mail worden gestuurd. Het gebruik van toepassingen kan Keyturion ook aanzetten tot het maken van screenshots van de handelingen van de gebruiker.

Dit kan op verschillende manieren worden gebruikt. Als uw organisatie een bepaalde toepassing gebruikt die gemakkelijk door gebruikers kan worden misbruikt, dan wilt u misschien nauwlettend in de gaten houden hoe die gebruikers met het programma omgaan. Met Keyturion kunt u een aangepast waarschuwings- en bewakingssysteem instellen, zodat zodra een gebruiker deze gevoelige toepassing start, het gebruik ervan wordt bijgehouden via een schermafdruk en naar u wordt verzonden via e-mail, zodat u de situatie beter in de gaten kunt houden.

nl_NL