Toepassingen Tijdregistratie

Keyturion bewakingssoftware voor Windows kunt u het gebruik van applicaties bijhoudenzodat u precies weet wanneer een gebruiker een toepassing opent en hoe lang hij de toepassing gebruikt. Dit heeft verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld, u wilt er zeker van zijn dat een werknemer productief is, dus als hij onevenredig veel tijd in een applicatie doorbrengt in vergelijking met de hoeveelheid werk die hem is toegewezen, kunt u enig inzicht krijgen in hoe hij zijn tijd doorbrengt. Daarom legt Keyturion de nadruk niet alleen op het bijhouden van welke applicatie wordt gestart, maar ook op hoe lang een gebruiker in die applicatie doorbrengt, waardoor u meer gegevens krijgt om mee te werken voor een dieper inzicht in de monitoring.

Duur en sortering bijhouden

De mogelijkheid om bij te houden hoe lang een toepassing in Windows wordt gebruikt, is een essentiële functie. Keyturion is geavanceerd employee monitoring software for Windows, parental control and PC spy software so you’ll be able to see a list of all of the applications a user has launched, and the duration of their use. This means that on any given day, you’ll be able to compare the time allocation a user has on several different applications. This has several purposes. If you have a record of how the user spends their time, then you will be able to see any unusual activity, where more time is given to one application over the other. This can clue you into a user’s intentions or activity.

Dit is ook nuttig voor de productiviteit. U kunt zien of een gebruiker zijn tijd verkeerd besteedt, of dat bepaalde programma's juist tijdverlies veroorzaken. Als u een team leidt, geeft dit u een beter idee van hoe u de workflow en processen van uw organisatie kunt verbeteren. U kunt ook de statistiekenfunctie gebruiken voor een gedetailleerder beeld van de tijdsbesteding in een bepaalde software.

With Keyturion Pro employee monitoring software, you’ll have even more powerful productivity tools at your disposal. You’ll be able to view exactly how much time was spent idle on an application, the ratio of idle time to active time and see how users stack up to one another in terms of these stats.

Gebruik van waarschuwingsapplicaties

Het gebruik van bepaalde toepassingen kan worden geconfigureerd om een waarschuwing te activeren. Deze waarschuwing kan direct naar uw e-mail worden gestuurd. Het gebruik van toepassingen kan Keyturion ook aanzetten tot het maken van screenshots van de handelingen van de gebruiker.

Dit kan op verschillende manieren worden gebruikt. Als uw organisatie een bepaalde toepassing gebruikt die gemakkelijk door gebruikers kan worden misbruikt, dan wilt u misschien nauwlettend in de gaten houden hoe die gebruikers met het programma omgaan. Met Keyturion kunt u een aangepast waarschuwings- en bewakingssysteem instellen, zodat zodra een gebruiker deze gevoelige toepassing start, het gebruik ervan wordt bijgehouden via een schermafdruk en naar u wordt verzonden via e-mail, zodat u de situatie beter in de gaten kunt houden.

nl_NL