ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Keyturion program, který diskrétním i explicitním způsobem sleduje aktivity uživatele v počítači s operačním systémem Windows.

Keyturion PRO je software Keyturion obsahující specializovanou službu ukládání dat v cloudu.
Podporuje všechny funkce programu Keyturion a navíc poskytuje možnost odesílání dat na server. Kromě toho umožňuje přístup k administrativní konzole (samostatné aplikaci pro správu dat).
Po zakoupení licence pro používání Keyturion PRO vám bude poskytnut vlastní účet a prostor umístěný na vzdáleném serveru, na který budou vaše data odesílána. To znamená, že budete mít přístup k datům, ať jste kdekoli a bez nutnosti mít fyzický přístup ke sledovanému zařízení.
Toto řešení se doporučuje zákazníkům, kteří chtějí sledovat více než jeden počítač, zejména ve firmách a organizacích.
Je třeba také zdůraznit, že Keyturion PRO umožňuje vzdálenou konfiguraci.

Ne, nedoporučujeme používat aplikaci k účelům zakázaným zákonem.
Aplikace je určena k použití výhradně na vlastním počítači nebo počítačích uživatele.
Podle právních předpisů některých zemí musí být sledovaná osoba (např. zaměstnanec vaší společnosti) o této skutečnosti informována a obvykle by měla v tomto ohledu poskytnout souhlas. Pokud si nejste jisti, zda můžete takové monitorovací činnosti provádět, měli byste vyhledat právní poradenství. Aplikace umožňuje deaktivaci modulu keyloggeru.

Jedna licence umožňuje sledovat pouze jeden počítač.
Existuje možnost přenést danou licenci a používat ji na jiném počítači. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte.
Pokud chcete aplikaci používat na více počítačích najednou, zakupte si příslušný počet licencí.
Při nákupu více licencí vám může být nabídnuta výhodná sleva.

Rozhodně ne. Naše produkty vytváříme a nabízíme profesionálním způsobem a chceme, aby naši uživatelé věděli, že nám aplikace neodesílá žádná data. Keyturion proto neobsahuje žádné skryté funkce. Budete moci osobně definovat e-mailovou adresu, která bude sloužit k odesílání a přijímání protokolů (standardní verze aplikace). Pokud jde o verzi PRO, komplexní end-to-end šifrování zajišťuje, že vaše data jsou v naprostém bezpečí.

K této problematice přistupujeme s mimořádnou pečlivostí a svědomitostí:

Vaše data nejsou nikdy odesílána na server v dešifrované podobě a jsou vždy šifrována pomocí velmi účinného algoritmu E2EE (end-to-end encryption).
Kromě toho jste vlastníkem šifrovacího klíče.
Po přihlášení k účtu pomocí aplikace Administrator se vaše data lokálně zašifrují v paměti počítače až po zadání klíče/hesla.

V takovém případě bohužel nebude možné data stažená ze serveru dešifrovat. Nemáme přístup k vašim protokolům a nemá k nim přístup ani správce serveru.
Klíč znáte jen vy. Můžete si jej sami definovat a nastavit v monitorovací aplikaci a také jej zadat před přístupem k datům pomocí aplikace Správce.

cs_CZ