Tidsregistrering av applikasjoner

Keyturion overvåkingsprogramvare for Windows gir deg mulighet til å spore applikasjonsbruk, slik at du vet nøyaktig når en bruker åpner en applikasjon, og hvor lenge de bruker applikasjonen. Dette har flere bruksområder. For eksempel kan det være lurt å sørge for at en ansatt er produktiv, så hvis de bruker uforholdsmessig mye tid i en applikasjon sammenlignet med mengden arbeid som ble tildelt, kan du få innsikt i hvordan de bruker tiden sin. Derfor legger Keyturion ikke bare vekt på å spore hvilken applikasjon som startes, men også på hvor lang tid en bruker bruker i den applikasjonen, noe som gir deg mer data å jobbe med for dypere overvåkingsinnsikt.

Sporets varighet og sortering

Det er svært viktig å kunne spore hvor lenge et program i Windows-systemet brukes. Keyturion er en avansert employee monitoring software for Windows, parental control and PC spy software so you’ll be able to see a list of all of the applications a user has launched, and the duration of their use. This means that on any given day, you’ll be able to compare the time allocation a user has on several different applications. This has several purposes. If you have a record of how the user spends their time, then you will be able to see any unusual activity, where more time is given to one application over the other. This can clue you into a user’s intentions or activity.

Dette er også nyttig fra et produktivitetssynspunkt. Du vil kunne se om en bruker bruker tiden sin feil, eller om visse programmer faktisk er et tidssluk. Hvis du leder et team, vil dette gi deg en bedre idé om hvordan du kan forbedre arbeidsflyten og prosessene i organisasjonen din. Du kan også bruke statistikkfunksjonen for å få en mer detaljert oversikt over hvordan tiden fordeles på en bestemt programvare.

With Keyturion Pro employee monitoring software, you’ll have even more powerful productivity tools at your disposal. You’ll be able to view exactly how much time was spent idle on an application, the ratio of idle time to active time and see how users stack up to one another in terms of these stats.

Bruk av varslingsapplikasjoner

Bruken av visse applikasjoner kan konfigureres til å utløse et varsel. Dette varselet kan sendes direkte til e-posten din. Bruk av applikasjoner kan også utløse at Keyturion begynner å ta skjermbilder av brukerens handlinger.

Dette kan brukes på en rekke måter. Hvis det er en bestemt applikasjon som brukes av organisasjonen din som lett kan misbrukes av brukere, kan det være lurt å overvåke nøye hvordan disse brukerne samhandler med programmet. Med Keyturion kan du sette opp et tilpasset varslings- og overvåkingssystem slik at i det øyeblikket en bruker starter denne sensitive applikasjonen, vil bruken spores via skjermbilde og sendes til deg via e-post, slik at du kan overvåke situasjonen nærmere.

nb_NO