Tidsregistrering av applikasjoner

Keyturion overvåkingsprogramvare for Windows gir deg mulighet til å spore applikasjonsbruk, slik at du vet nøyaktig når en bruker åpner en applikasjon, og hvor lenge de bruker applikasjonen. Dette har flere bruksområder. For eksempel kan det være lurt å sørge for at en ansatt er produktiv, så hvis de bruker uforholdsmessig mye tid i en applikasjon sammenlignet med mengden arbeid som ble tildelt, kan du få innsikt i hvordan de bruker tiden sin. Derfor legger Keyturion ikke bare vekt på å spore hvilken applikasjon som startes, men også på hvor lang tid en bruker bruker i den applikasjonen, noe som gir deg mer data å jobbe med for dypere overvåkingsinnsikt.

Sporets varighet og sortering

Å kunne spore hvor lenge en applikasjon i Windows-systemet brukes til, er en viktig funksjon. Du vil kunne se en liste over alle applikasjonene en bruker har startet, og varigheten av bruken av dem. Dette betyr at du på en gitt dag vil kunne sammenligne tidsbruken en bruker har på flere forskjellige applikasjoner. Dette har flere formål. Hvis du har oversikt over hvordan brukeren bruker tiden sin, vil du kunne se uvanlig aktivitet, der det brukes mer tid på én applikasjon enn på en annen. Dette kan gi deg en pekepinn på brukerens intensjoner eller aktivitet.

Dette er også nyttig fra et produktivitetssynspunkt. Du vil kunne se om en bruker bruker tiden sin feil, eller om visse programmer faktisk er et tidssluk. Hvis du leder et team, vil dette gi deg en bedre idé om hvordan du kan forbedre arbeidsflyten og prosessene i organisasjonen din. Du kan også bruke statistikkfunksjonen for å få en mer detaljert oversikt over hvordan tiden fordeles på en bestemt programvare.

Med Keyturion Pro har du enda kraftigere produktivitetsverktøy til rådighet. Du vil kunne se nøyaktig hvor mye tid som ble brukt inaktiv på en applikasjon, forholdet mellom inaktiv tid og aktiv tid og se hvordan brukerne ligger an i forhold til hverandre når det gjelder denne statistikken.

Bruk av varslingsapplikasjoner

Bruken av visse applikasjoner kan konfigureres til å utløse et varsel. Dette varselet kan sendes direkte til e-posten din. Bruk av applikasjoner kan også utløse at Keyturion begynner å ta skjermbilder av brukerens handlinger.

Dette kan brukes på en rekke måter. Hvis det er en bestemt applikasjon som brukes av organisasjonen din som lett kan misbrukes av brukere, kan det være lurt å overvåke nøye hvordan disse brukerne samhandler med programmet. Med Keyturion kan du sette opp et tilpasset varslings- og overvåkingssystem slik at i det øyeblikket en bruker starter denne sensitive applikasjonen, vil bruken spores via skjermbilde og sendes til deg via e-post, slik at du kan overvåke situasjonen nærmere.

KeyTurion
nb_NO