Měření doby nečinnosti podle aplikace

26.03.2023

Jak měřit dobu nečinnosti podle aplikací?

Na trhu jsou k dispozici externí softwarové nástroje pro sledování nečinnosti nebo doby nečinnosti(jako Keyturion) a organizace je mohou používat k měření produktivity zaměstnanců. Tyto nástroje mohou poskytnout cenné informace o tom, jak zaměstnanci tráví svůj čas, a mohou organizacím pomoci identifikovat oblasti, kde lze produktivitu zlepšit.

Jednou z běžných metod sledování doby nečinnosti je zaznamenávání stisků kláves. Jedná se o sledování stisknutých kláves na klávesnici a využití těchto informací ke zjištění, kdy zaměstnanec aktivně pracuje. Pokud nejsou po určitou dobu stisknuty žádné klávesy, může software předpokládat, že zaměstnanec není u počítače.

Dalším přístupem je použití softwaru pro sledování pohybu myši, který sleduje pohyb myši a určuje, zda zaměstnanec aktivně pracuje či nikoli. Pokud myš zůstane po určitou dobu v klidu, může software předpokládat, že zaměstnanec není u počítače.

Kromě zaznamenávání stisků kláves a sledování myši mohou některé programy pro sledování nečinnosti sledovat také webové stránky, které zaměstnanci navštěvují, a aplikace, které používají. Na základě těchto informací lze určit, kolik času zaměstnanci tráví produktivními úkoly a kolik neproduktivními činnostmi.

Je důležité si uvědomit, že monitorování doby nečinnosti může být pro podniky užitečným nástrojem, ale mělo by se používat s opatrností. Zaměstnanci mohou mít pocit, že je narušováno jejich soukromí, pokud nejsou o monitorovacím softwaru informováni, což může vést k nelibosti a nízké morálce. Je také důležité zajistit, aby software nebyl příliš invazivní a neshromažďoval citlivé informace, jako jsou hesla nebo osobní údaje.

Závěrem lze říci, že software pro sledování prostojů může být užitečným nástrojem pro podniky, které chtějí zvýšit produktivitu a snížit množství promarněného času. Sledováním činnosti zaměstnanců a identifikací oblastí, které je třeba zlepšit, mohou společnosti podniknout kroky ke zvýšení efektivity a maximalizaci svých hospodářských výsledků. Je však důležité používat tento software opatrně a zajistit, aby zaměstnanci byli s jeho používáním seznámeni, a vyhnout se tak případným právním nebo etickým problémům.

Poslední příspěvky

KeyTurion
cs_CZ